.جهت ارايه نظرات و پيشنهادات با حضور خود موجب خوشنودي جامعه استادان و پيشكسوتان را فراهم سازيد

.جهت تعريف و هدف اين گرد همايي به اختصار ذيلاتوضيح كوتاهي ايفاد ميگردد

از آنجاييكه تاريخ كهن نشان مي دهد(بر أساس ماخذ موجود) رزم و ورزش هاي رزمي از ايران باستان به دنيا صادر شده است. مربيان و استادان ايراني بااستعداد و هوش و ذكاوت ويژه، پيوسته توانمندي  خود را در زمينه هاي آموزشي ثابت کرده اند. اين گنج بي پايان فرهنگي، علمي و تربيتي در صحنه جهان توسط مربيان و پيشكسوتان ايراني مقيم خارج نبايست هدر رود. امروز در جهان ، تكواندو ايران و مربيان كشور جاويدانمان در رتبه بسيار والايي قرار گرفته اند. اين گنجينه كه حاوي انرژي ، نظم و تلاش است ، در وجود شما اساتید ومربيان در كشور هاي مختلف جهان  نهفته است . همچنين  هزاران  شاگرداني كه زير نظر شما عزيزان آموزش مي بينند نياز به پشتيباني و كمك دارند

در اين راستا تماسهاي زيادي بين تعداد زيادي از استادان و پيشكسوتان طَي چندين سال صورت گرفته شده و نهايتا و متفقا پيشنهاد شد كه اتحاديه اي تحت عنوان

.به ثبت رسد  World Iranian Taekwondo Union (WITU)    انجمن جهانی تکواندوکاران ایرانی

تشكيل اين اتحاديه زماني وارد عمل ميشود كه هماهنگي پرتو گرفته ازنظرات و پيشنهادات و با راي اکثريت توام باشد

.در اين گردهمايي بنيادي اصول،اهداف و پيشنهادات راهبردي مورد بحث قرار خواهد گرفت

آنچه كه مسلم و حتمي است تنها و فقط بست و ارتقاء تكواندو زير نظر استادان ايراني مقيم خارج از كشور و رابطه و همكاري اين بزرگان بايكديگر در راستاي ترميم نيازهاي مختلف  فني و مشورتي و غيره ميباشد

بدیهی است که این اتحاديه وابسطه به هيچ سازمان  و يا تشكيلاتي نمي باشد و كاملا مستقل و عاري از هر نوع تفكر سياسي، نژادي ، مذهبي و غيره بوده وفقط در راستاي ورزش تكواندو و راهبردي آن بين استادان  و باشگاه هاي آنان ميباشد

اين جلسه باعث همدلي ، صميميت،پشتگرمي و ارتقاء تكواندو استادان ايراني شده  و موجب تماس و همكاري بيشتر در مسير پيشرفت ما و جوانان مقيم خارج از کشور و سايرآينده سازان مي گردد. به اميد ديدار بانتيجه اي مطلوب و با درود بشما عزيزان

World Iranian Taekwondo Union           انجمن جهانی تکواندوکاران ایرانی